Нови ограничения в Чикаго влизат сила от петък

Негативната тенденция не се отнася само до Чикаго