Нови изисквания за пътуващите от Англия българи

Възможните причини, при които се допуска излизане от страната са само пет