НАП пусна предварително попълни данъчни декларации

От вторник са достъпни предварително попълнените данъчни декларации за доходите на физически лица. Те са достъпни в портала за електронни услуги на НАП. Чрез персонален идентификационен код или електронен подпис ще може да проверим вече въведените данни за доходи от трудови или граждански договори. Данъчната кампания приключва в края на април.