Tags

Related Posts

Share This

МРЕЖАТА – соросоиди, “експерти“ и think tanks (листа) Публикувано на 08.08.2015 в България

Вижте оригинара тук : http://bultimes.com/mrezhata-sorosoidi-eksperti-i-think-tanks-lista/

Редакцията ще публикува отговорите на засегнати страни!

МРЕЖАТА – соросоиди, “експерти“ и think tanks (листа)

Публикувано на 08.08.2015 в България

 

Отворено общество (ОО)

Това е листа на активните соросоиди в ОО с днешна дата – 21/08/2013

Анита Байкушева

Алексей Пампоров

Боян Захариев (програмен директор)

Велико Шербанов

Валентина Казанска

Веска Карастоянова

Георги Стойчев

Всеизвестният специалист по всичко, Георги Ангелов, старши икономист в "Институт Отворено общество - София". Наскоро този "специалист" измисли нова история на Аржентина.ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ

Димитър Димитров (програмен директор)

Десислава Кузнецова (Сиракова)

Елица Маркова (програмен директор)

Живка Белчева

Звезда Ванкова

Иванка Иванова (програмен директор)

Илко Йорданов

Иван Бедров

Лъчезар Богданов

Марин Лесенски

Мая Мирчева

Мадлена Владимирива

Милена Стефанова

Милена Бокова

Мария Тодорова

Пепка Бояджиева

Ружа Смилова

Теодора Иванова-Вълева

Татяна Томова-Брайкова

Христо Хинков

Това не са всички, листата ще се подновява.

Сайта на ОО

Център за изследване на демокрацията (ЦИД)

Управителен съвет:

Д-р Огнян Шентов, Председател на Управителния съвет

Огнян Шентов, основател на мозъчния тръст "Център за изследване на демокрацията"ОГНЯН ШЕНТОВ, ОСНОВАТЕЛ НА МОЗЪЧНИЯ ТРЪСТ „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА“

Владимир Йорданов, Изпълнителен директор

Владимир ЙордановВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

Александър Стоянов, Директор по научната дейност

Александър СтояновАЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ

Програмен съвет:

Александър Стоянов, Директор по научната дейност

Андрей НончевАНДРЕЙ НОНЧЕВ

Д-Р АНДРЕЙ НОНЧЕВ, ДИРЕКТОР, СОЦИОЛОГИЧЕСКА ПРОГРАМА

Чавдар ЧервенковЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ

ГЕН. ЛЕЙТ. (О.Р.) ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ, ДИРЕКТОР, ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

Мария ЙордановаМАРИЯ ЙОРДАНОВА

Д-Р МАРИЯ ЙОРДАНОВА, ДИРЕКТОР, ПРАВНА ПРОГРАМА

Моис ФайонМОИС ФАЙОН

Д-Р МОИС ФАЙОН, ФИНАНСОВ ДИРЕКТОР И СТАРШИ АНАЛИЗАТОР

Руслан СтефановРУСЛАН СТЕФАНОВ

РУСЛАН СТЕФАНОВ, ДИРЕКТОР, ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА

Икономическа програма:

Руслан Стефанов, Директор

Тодор ЯлъмовТОДОР ЯЛЪМОВ

ТОДОР ЯЛЪМОВ, СТАРШИ АНАЛИЗАТОР

Тодор ГалевТОДОР ГАЛЕВ

Д-р Тодор Галев, Старши анализатор

Даниела МиневаДАНИЕЛА МИНЕВА

ДАНИЕЛА МИНЕВА, НАУЧЕН СЪТРУДНИК

Николай ТагаровНИКОЛАЙ ТАГАРОВ

Николай Тагаров, Научен сътрудник

Илиян ИлиевИЛИЯН ИЛИЕВ

Илиян Илиев, Главен експерт

Стефан КарабоевСТЕФАН КАРАБОЕВ

Стефан Карабоев, Анализатор

Мартин ЦановМАРТИН ЦАНОВ

Мартин Цанов, Анализатор

Пламен ШалъфовПЛАМЕН ШАЛЪФОВ

Пламен Шалъфов, Анализатор

Правна програма:

Д-р Мария Йорданова, Директор

Димитър МарковДИМИТЪР МАРКОВ

ДИМИТЪР МАРКОВ, СТАРШИ АНАЛИЗАТОР И ДИРЕКТОР НА ПРОЕКТ

Миряна ИлчеваМИРЯНА ИЛЧЕВА

Миряна Илчева, Научен сътрудник

Галина СапунджиеваГАЛИНА САПУНДЖИЕВА

Галина Сапунджиева, Сътрудник на програма

maria_doichinova_02МАРИЯ ДОЙЧИНОВА

Мария Дойчинова, Сътрудник по програма

Социологическа програма:

Д-р Андрей Нончев, Директор

Светла ЕнчеваСВЕТЛА ЕНЧЕВА

Светла Енчева, Анализатор

Мила МанчеваМИЛА МАНЧЕВА

Д-р Мила Манчева, Старши анализатор

KameliaDimitrovaCSDsmallКАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА

Камелия Димитрова, Научен сътрудник

Програма Сигурност:

Ген. лейт. (о.р.) Чавдар Червенков, Директор

Бойко НоевБОЙКО НОЕВ

Посланик Бойко Ноев, Главен експерт

Тихомир БезловТИХОМИР БЕЗЛОВ

Тихомир Безлов, Главен експерт

PhilipNewPic_01ФИЛИП ГУНЕВ

Филип Гунев, Старши анализатор

Бойко ТодоровБОЙКО ТОДОРОВ

Бойко Тодоров, Главен експерт

Емил ЦенковЕМИЛ ЦЕНКОВ

Д-р Емил Ценков, Главен експерт

Атанас РусевАТАНАС РУСЕВ

Д-р Атанас Русев, Научен сътрудник

Росица ДжековаРОСИЦА ДЖЕКОВА

Росица Джекова, Анализатор

Теодора ЛукановаТЕОДОРА ЛУКАНОВА

Теодора Луканова, Сътрудник по програма

Администрация:

Марияна ЯнковаМАРИЯНА ЯНКОВА

Марияна Янкова, Административен секретар

Нели ГосподиноваНЕЛИ ГОСПОДИНОВА

Нели Господинова, Административен сътрудник

Александър Гергов, Системен администратор

Финанси и счетоводство:

maria_popova_01МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

Мария Георгиева, Главен счетоводител

Технически сътрудници:

Бойко ТасевБОЙКО ТАСЕВ

Бойко Тасев

Альоша ПървановАЛЬОША ПЪРВАНОВ

Альоша Първанов

Сайт на ЦИД

Център за либерални стратегии (ЦЛС)

Консултативен съвет:

Eкип:

Иван Кръстев, черният кардинал на българския преход, основател и ръководител на мозъчния тръст "Център за либерални стратегии"ИВАН КРЪСТЕВ, ЧЕРНИЯТ КАРДИНАЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД, ОСНОВАТЕЛ И РЪКОВОДИТЕЛ НА МОЗЪЧНИЯ ТРЪСТ „ЦЕНТЪР ЗА ЛИБЕРАЛНИ СТРАТЕГИИ“

 • Иван Кръстев
  Председател на УС, програмен директор, политически изследвания

Румен АврамовРУМЕН АВРАМОВ

 • Румен Аврамов
  Програмен директор, икономически изследвания от 1994 до 2012 г.

Георги ГаневГЕОРГИ ГАНЕВ

Деян КюрановДЕЯН КЮРАНОВ

Йонко ГрозевЙОНКО ГРОЗЕВ

Даниел СмиловДАНИЕЛ СМИЛОВ

 • Даниел Смилов
  Програмен директор, политически и правни изследвания

Ружа Смилова РУЖА СМИЛОВА

Димитър БечевДИМИТЪР БЕЧЕВ

Яна ПапазоваЯНА ПАПАЗОВА

Николета ГабровскаНИКОЛЕТА ГАБРОВСКА

Рашко ДоросиевРАШКО ДОРОСИЕВ

Весела ЧерневаВЕСЕЛА ЧЕРНЕВА

Сайт на ЦЛС

Център за социални практики (ЦСП)

Евгений ДайновЕВГЕНИЙ ДАЙНОВ

Васил ГарнизовВАСИЛ ГАРНИЗОВ

Юлия ИванчеваЮЛИЯ ИВАНЧЕВА

Сайт на ЦСП

Атлантическия клуб в България (АКБ)

Екипът на Атлантическия клуб:

Соломон ПасиСОЛОМОН ПАСИ

 • Д-р Соломон Паси
  Основател, Президент (Download CV)
 • Мадлена Давидова
  Вицепрезидент и Юрисконсулт
  (Ел. поща: mim_consult@abv.bg ; Тел: +359 2 808 49 14)
 • Здравко Попов
  Вицепрезидент

Гергана ПасиГЕРГАНА ПАСИ

 • Гергана Паси
  Директор Европейски въпроси
 • Мая Костова
  Директор Корпоративни връзки
  (Тел: +359 2 808 49 16)
 • Валентин Тончев
  Мениджър Бизнес развитие
  (Ел. поща: valentintonchev@atlantic-club.org ; Тел: +359 2 808 49 12)
 • Мария Сапунджиева
  Ръководител на проект
  (Ел. поща: mariyas@atlantic-club.org ; Тел: +359 2 808 49 11)
 • Мая Костадинова
  Ръководител на проект
  (Ел. поща: mayakostadinova@atlantic-club.org ; Тел: +359 2 808 49 22)
 • Светла Стойнева
  Счетоводител
 • Елена Николова
  Експерт програми и проекти
  (Ел. поща: elenanikolova@atlantic-club.org ; Тел: +359 2 808 49 23)
 • Ангел Апостолов
  Program & Project Expert
  (E-mail: apostolov.acb@gmail.com ;Tel: +359 2 808 49 22)
Почетен съвет:
 • Димитър Желев
 • Христо Стоичков
 • Елена Поптодорова
 • Георги Иванов
 • Гергана Паси
 • Ирина Бокова
 • Иван Гарелов
 • Иван Станчов
 • Калуди Калудов
 • Лъчезар Цоцорков
 • Любомир Иванов
 • Милчо Левиев
 • Надежда Неински
 • Олег Недялков
 • Петър Стоянов
 • Петър Странчевски
 • Филип Димитров
 • Станислав Даскалов
 • Стефан Софиянски
 • Светлин Русев
 • Виктор Вълков
 • Здравко Попов
 • Желю Желев
Други:
 • Джеймс Пардю
 • Михаил Горбачов
 • Шимон Перес
 • Симеон Борисов Сакскобургготски
 • Збигнев Бжежински
Съветници:

Калина Калоянова
Mark Donfried
Мая Костова
Меглена Плугчиева
Тодор Варджиев

Заместник-председатели:

Мадлена Маринова
Максим Бехар
Максим Минчев
Здравко Попов

Сайт

Фондация Европейски Институт

Основен екип:

Любов ПанайотоваЛЮБОВ ПАНАЙОТОВА

ЛЮБОВ ПАНАЙОТОВА (ДИРЕКТОР на Фондацията) – Работи в ЕИ от 2001 г., Магистър – Електроинжинер, специализира ефективен мениджмънт и администрация, притежава диплома по финансов мениджмънт, заместник-министър на икономиката,член на основния екип за присъединяването на България към Европейския съюз (1999 г. – 2001г.). Притежава задълбочен опит в европейско законодателство и оценка и управление на проекти. БИОГРАФИЯ

Борислав МавровБОРИСЛАВ МАВРОВ

БОРИСЛАВ МАВРОВ (ПРОГРАМЕН ДИРЕКТОР) – Работи в ЕИ от 2007 г., доктор по история, има научни публикации,  участва в международни изследователски програми, притежава диплома по политически мениджмънт, сътрудник в Европейския парламент, ръководител на ЕИЦ „Европа Директно” – София (2008 г.), хоноруван преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”. Основните му компетенции са в областта на европейските институции, младежката политика и политиката за развитие. БИОГРАФИЯ

Мъгърдич ХулиянМЪГЪРДИЧ ХУЛИЯН

МЪГЪРДИЧ ХУЛИЯН (АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР) – Работи в ЕИ от 2003 г., магистър – Аграрен инженер и Бизнес администрация. Професионалното му развитие е в областта на ОСП на ЕС, има дългогодишен опит в управлението и оценката на програми и проекти финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Структурните и Кохезионния фондове на ЕС и предприсъединителните инструменти (ФАР, ИСПА, САПАРД). Участие в разработването и оценката на стратегически и програмни документи. БИОГРАФИЯ

Малина СтефановаМАЛИНА СТЕФАНОВА

МАЛИНА СТЕФАНОВА (ЕКСПЕРТ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ) – Работи в ЕИ от 2008 г., магистър по английска филология, преводач. Има над десетгодишен опит в администрирането на проекти, предимно по предприсъединителните инструменти (ФАР, ИСПА, САПАРД, включително туининг проекти с държавната администрация) и Структурните фондове. Основните компетенции са в областта на програмиране, разработване и управление на проекти. БИОГРАФИЯ

Виктория БаръмоваВИКТОРИЯ БАРЪМОВА

ВИКТОРИЯ БАРЪМОВА (EКСПЕРТ ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ) – Работи в ЕИ от 2008 г., бакалавър по „Европеистика” и магистър по „Бизнес администрация – развитие на човешките ресурси” в СУ „Св. Климент Охридски”, експерт „Информационно обслужване” в ЕИЦ  „Европа Директно“ – София. Работи по проекти основно в сферата на младежта, информация и комуникация по въпроси, свързани с ЕС; участва в разработването на аналитични материали и доклади и в организирането на различни публични събития.БИОГРАФИЯ

Ралица ИвановаРАЛИЦА ИВАНОВА

РАЛИЦА ИВАНОВА (СЧЕТОВОДИТЕЛ) – Работи в ЕИ от 2006 г., магистър по икономика („Счетоводство и контрол“, „Стопанско управление“). Oтговаря за финансовата отчетност на проектите, изготвянето на бюджети. Изготвя  междинни и окончателни финансови отчети, консултира и контролира партньорите по проектите за готовността на отчетните документи и тяхното съответствие с изискванията, поддържа архив на отчетните документи, отговоря за цялостната счетоводна система на организацията.  БИОГРАФИЯ

Апостол АпостоловАПОСТОЛ АПОСТОЛОВ

АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ (ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ) – Работи в ЕИ от 2003 г., инженер – бакалавър по приложна геофизика. Отговаря за поддръжката и развитието на уеб-страниците на ЕИ и интегрираните в тях модули, разработва печатните и рекламни изделия и материали по различни проекти, подпомага организирането на online и други интерактивни събития, участва в координирането и провеждането на количествени изследвания и обработката на база данни. БИОГРАФИЯ

Ирина ЙордановаИРИНА ЙОРДАНОВА

ИРИНА ЙОРДАНОВА (ЕКСПЕРТ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ) – Работи в ЕИ от 2013 г., магистър по европеистика в Русенски университет “Ангел Кънчев”. Основните и компетенции са в областта на електронните медии, европейските институции, младежката политика и политиката за развитие. БИОГРАФИЯ

Камелия ПетроваКАМЕЛИЯ ПЕТРОВА

КАМЕЛИЯ ПЕТРОВА (ОФИС МЕНИДЖЪР) – Работи в ЕИ от 2007 г., БИОГРАФИЯ

Настоятелство:

Николай МладеновНИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ

НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ – Министър на външните работи (2009-2012), Депутат в 39то Народно Събрание, Заместник-председател на Комисията по Европейска интеграция; Директор на Европейския институт (1999-2001). БИОГРАФИЯ

Юлиана НиколоваЮЛИАНА НИКОЛОВА

ЮЛИАНА НИКОЛОВА – Съветник към на министър-председателя на Република България (2009-2012), директор на Европейския институт (2003-2009) БИОГРАФИЯ

Жасмин ПоповаЖАСМИН ПОПОВА

ПОСЛАНИК ЖАСМИН ПОПОВА – Посланик на България в Швеция; Началник отдел “Европейска интеграция” в Министерство на външните работи (1997-1998). БИОГРАФИЯ

Станислав ДаскаловСТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ

ПОСЛАНИК СТАНИСЛАВ ДАСКАЛОВ  – Ръководител на Мисията на Република България в Европейските Общности (2001); Министър на външните работи (1993-1994); Заместник-министър на търговията (1991-1993) и Ръководител на делегацията по преговорите за асоцииране на Република България към ЕО (1992). БИОГРАФИЯ

Управителен съвет:

Владимир КисьовВЛАДИМИР КИСЬОВ

ВЛАДИМИР КИСЬОВ (ПРЕДСЕДАТЕЛ)Главен преговарящ на Република България в преговорите за присъединяване към ЕС, секретар на Съвета по Европейска интеграция към Министър-председателя и председател на Комитета по Европейска интеграция (2000-2001); Зам. Министър на външните работи (1999-2001); Зам. Министър на промишлеността (1997-1998). БИОГРАФИЯ

Весела СтанчеваВЕСЕЛА СТАНЧЕВА

Д-Р ВЕСЕЛА СТАНЧЕВА – СЪДРУЖНИК (1998) В АДВОКАТСКА КАНТОРА “ДЖИНГОВ, ГУГИНСКИ, КЮЧУКОВ И ВЕЛИЧКОВ”; ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЦЕННИТЕ КНИЖА И ФОНДОВИТЕ БОРСИ (1996-1998). БИОГРАФИЯ

Сайт

Институт за пазарна икономика (ИПИ)

Светла КостадиноваСВЕТЛА КОСТАДИНОВА

Светла Костадинова, изпълнителен директор,svetlak@ime.bg

Десислава НиколоваДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА

Десислава Николова, главен икономист, макроикономика, публични финанси,dnikolova@ime.bg

Специалистът от ИПИ Петър Ганев е взел Маргарет Тачър за декор.ПЕТЪР ГАНЕВ

Петър Ганев, старши икономист, икономически цикъл, публични финанси, икономическа свобода, конкуренция, климатични промени, крайна бедност,ganev@ime.bg

Зорница Славова, икономист, конкуренция, макроикономика, социална политика и пазар на труда, здравеопазване, zornitsa@ime.bg

Калоян СтайковКАЛОЯН СТАЙКОВ

Калоян Стайков, икономист, финансови системи, публични финанси, макроикономика, kaloyan@ime.bg

Явор АлексиевЯВОР АЛЕКСИЕВ

Явор Алексиев, икономист, евроинтеграция, макроикономика, международни отношения, yavor@ime.bg

Николай ВълкановНИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ

Николай Вълканов, икономист, аграрна икономика (позиция, осъществена с подкрепата на Фондация „Америка за България” в рамките на проект „Икономически анализ на селското стопанство”), nikolay@ime.bg

Д-р Фридрих Бауерзакс, инициатива Предприемачество, fbx@ime.bg

Бинка Илиева, мениджър развитие и връзки с дарители, binka@ime.bg

Весела Добринова, офис мениджър, vessela@ime.bg

Дора Тодорова, главен счетоводител, dora@ime.bg

Милена Проданова, представител на ИПИ – Варна, milena@ime.bg

Стажанти:

Димитрия Гавалюгова

Стилиян Гребеничарски

Лора Светославова

Боряна Антонова

Съвет на ИПИ:

Красен СтанчевКРАСЕН СТАНЧЕВ

Красен Станчев (председател)

изпълнителен директор на ИПИ (1993 – януари 2007); народен представител във Великото народно събрание (1990-1991), член на Съвета за икономическа политика към президента (1996 – 2001), награден от списание Euromoney като „най-добър анализатор за България за 1996 година”

Андрей ЕвтимовАНДРЕЙ ЕВТИМОВ

Андрей Евтимов

изпълнителен директор, Доверие Брико АД

Левон ХампарцумянЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН

Левон Хампарцумян

председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк АД, председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България; изпълнителен директор на Агенцията за приватизация (2000-2001), заместник-министър на икономиката (1999-2000)

Мартин ЗаимовМАРТИН ЗАИМОВ

Мартин Заимов

член на Надзорния съвет на SG Експресбанк; общински съветник, София (2007-2011); председател на Управителния съвет на Българска пощенска банка (2002 – 2004), подуправител на БНБ (1997 – 2002), заместник-министър на търговията (1996 – 1997)

Кенет ЛефковицКЕНЕТ ЛЕФКОВИЦ

Кенет Лефковиц

партньор и съосновател, New Europe Corporate Advisory Ltd.

Георги СаракостовГЕОРГИ САРАКОСТОВ

Георги Саракостов

съдружник, Делойт България ЕООД

Калин ХристовКАЛИН ХРИСТОВ

Калин Христов

подуправител на БНБ, управление „Емисионно“. Започва кариерата си в централната банка като експерт в отдел „Паричен и финансов анализ“ и дирекция „Изследвания и прогнози“. След това е съветник в управление „Емисионно“ в БНБ на бившия шеф на валутния борд и подуправител на централната банка Мартин Заимов. След като подаде оставка, Заимов предложи кандидатурата на Калин Христов за подуправител. Беше в служебното правителство през 2013г.

Надзорен съвет на ИПИ:

Margot E. Machol

Richard Rahn (председател)

Roderick Hills

Philippe Adhemar

Anne Brunsdale

Charles H. Dallara

Christopher DeMuth

Wendy Lee Gramm

Joachim Hentze

Arlene Holen

Kenneth Juster

Allan Meltzer

James C. Miller

Thomas Gale Moore

Michael J. Mussa

William Niskanen

John Raisian

Sir Alan Walters

Редакционният съвет на ИПИ определя теми за изследвания и осъществява контрол на качеството на дискусионните материали на ИПИ. Той се състои от професионалисти, които имат натрупани значителни знания в областта на икономиката и правото.

Членове на Редакционния съвет на ИПИ са:
 1. Георги Ангелов
 2. Слави Славов
 3. Красен Станчев
 4. Лъчезар Богданов
 5. Асенка Христова
 6. Ивайло Николов
 7. Георги Стоев
 8. Георги Ганев
 9. Цветелин Цоневски
Сайт

Институт за регионални и международни изследвания (ИРМИ)

Огнян МинчевОГНЯН МИНЧЕВ

Огнян Минчев (директор)

Стефан Райчев (програмен директор)

Горан Стойковски

Борислава Стоименова

Представляващ (и):

Люба КасоваЛЮБА КАСОВА

 • Люба Касова

Александър МариновАЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ

 • Александър Маринов

Антонина ХабоваАНТОНИНА ХАБОВА

 • Антонина Хабова

Елена ТрифоноваЕЛЕНА ТРИФОНОВА

 • Елена Трифонова

Пламен РалчевПЛАМЕН РАЛЧЕВ

 • Пламен Ралчев

Владимир ШоповВЛАДИМИР ШОПОВ

 • Владимир Шопов

Здравко БацаровЗДРАВКО БАЦАРОВ

 • Здравко Бацаров

Анета МихайловаАНЕТА МИХАЙЛОВА

 • Анета Михайлова

Игор ВалентовичИГОР ВАЛЕНТОВИЧ

 • Игор Валентович

Десислава ЦековаДЕСИСЛАВА ЦЕКОВА

 • Десислава Цекова

Алена АлександроваАЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА

 • Алена Александрова

Петър ПетровПЕТЪР ПЕТРОВ

 • Петър Петров

Ася ХристоваАСЯ ХРИСТОВА

 • Ася Христова
 • Георги Методиев

Илина КонакчиеваИЛИНА КОНАКЧИЕВА

 • Илина Конакчиева

Таня ТишеваТАНЯ ТИШЕВА

 • Таня Тишева

Гергана ВасилеваГЕРГАНА ВАСИЛЕВА

 • Гергана Василева

Димитър ИвановДИМИТЪР ИВАНОВ

 • Димитър Иванов

Зора ПоповаЗОРА ПОПОВА

 • Зора Попова

Симона ВасилеваСИМОНА ВАСИЛЕВА

 • Симона Василева

Екатерина ТодороваЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА

 • Екатерина Тодорова
Сайт

ЦЕНТЪР ЗА АКАДЕМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (ЦАИ)

Александър Кьосев

Александър Кьосев, "Център за академични изследвания"АЛЕКСАНДЪР КЬОСЕВ

Диана Мишкова, директор

ПРОФ. ДИЯНА МИШКОВА

Проф. Румен Аврамов
Проф. Пепка Бояджиева
Др. Георги Ганев
Даниела Колева

Даниела КолеваДАНИЕЛА КОЛЕВА

Проф. Петя Кабакчиева
Красен Станчев
Галин Тиханов
Др. Светла Балоуцова
Димитър Димов

Димитър ДимовДИМИТЪР ДИМОВ

Нелия Коларска

Нелия КоларскаНЕЛИЯ КОЛАРСКА

Виолета Кузманова

Виолета КузмановаВИОЛЕТА КУЗМАНОВА

Николай Куцев

Николай КуцевНИКОЛАЙ КУЦЕВ

Силвия Станчева

Силвия СтанчеваСИЛВИЯ СТАНЧЕВА

Георги Владев

Георги ВладевГЕОРГИ ВЛАДЕВ

СТИПЕНДИАНТИ

В сайта им не са изложени на български членовете, нито съвета на директорите. Тук на английски: Сайт

Фондация “Америка за България“

Членове в борда на директорите (за сега само българите изброяваме)

Валентин Брайков

Пенко Динев

Димитър Вучев

Управление:

дфАСЯ АСЕНОВА

Ася Асенова, Директор, „Контрол на проекти“

Мила БояноваМИЛА БОЯНОВА

Мила Боянова, Експерт, „Оценка на проекти“

Диана ДушковаДИАНА ДУШКОВА

Диана Душкова, Старши счетоводител

Бистра КироваБИСТРА КИРОВА

Бистра Кирова, Изпълнителен директор – Детски музей

Стефан БлагоевСТЕФАН БЛАГОЕВ

Стефан Благоев, Мениджър, Производство – Детски музей

Божана КуртеваБОЖАНА КУРТЕВА

Божана Куртева, Финансов директор

Ленко ЛенковЛЕНКО ЛЕНКОВ

Ленко Ленков, Програмен директор, „Гражданско общество“

Милена МилеваМИЛЕНА МИЛЕВА

Милена Милева, Асистент проекти

Наталия МитеваНАТАЛИЯ МИТЕВА

Наталия Митева, Програмен директор, „Образование“

Виолета НедеваВИОЛЕТА НЕДЕВА

Виолета Недева, Експерт „Земеделие, гори и околна среда“

Станислава НиколоваСТАНИСЛАВА НИКОЛОВА

Станислава Николова, Административен мениджър

Десислава ТальоковаДЕСИСЛАВА ТАЛЬОКОВА

Десислава Тальокова, Изпълнителен директор

Николай ТрайковНИКОЛАЙ ТРАЙКОВ

Николай Трайков, Мениджър, Проектиране и Строителство

Иванка ЦанковаИВАНКА ЦАНКОВА

Иванка Цанкова, Директор, „Оценка на проекти“

Надя ЗахариеваНАДЯ ЗАХАРИЕВА

Надя Захариева, Програмен директор, „Изкуства и култура“

Цветана КасабоваЦВЕТАНА КАСАБОВА

Цветана Касабова, Рецепционист

Емануила АнгеловаЕМАНУИЛА АНГЕЛОВА

Емануила Ангелова, Рецепционист

Милен МиховМИЛЕН МИХОВ

Милен Михов, Технически сътрудник

Росен АрсовРОСЕН АРСОВ

Росен Арсов, Технически сътрудник

Орлин ВутовОРЛИН ВУТОВ

ОРЛИН ВУТОВ, ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК

Сайт

Центърът за икономическо развитие

Георги ПрохаскиГЕОРГИ ПРОХАСКИ

Георги Марев Прохаски (председател) –  (G.Prohasky@ced.bg)

Роден е през 1956 г. във Варна. Завършил е международни икономически отношения в УНСС – София. Защитава докторска дисертация по икономика в Москва. До 1991 г. е преподавател в катедрата по международни икономически отношения в УНСС, София. От 1990 г. до 1997 г. е изпълнителен директор на фондация “Отворено общество”. От 1997 г. до 2000 г. е главен съветник в Министерския съвет От 1997 г. до 2001 г. е председател на Българската фондова борса.

Александър БожковАЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ

Александър Божков – бивш председател. (1951-2009)

Мария ПрохаскаМАРИЯ ПРОХАСКА

Мария Прохаска, Директор – (M.Prohaska@ced.bg)

Анелия Дамянова, главен експерт
Конкурентоспособност и икономически растеж.
Икономическо развитие на Българските региони.
Туризъм.Политика към предприятията.Бизнес среда A.Damianova@ced.bg

Лиляна Дудева, главен експерт
Икономическа статистика L.Doudeva@ced.bg

Мариета Цветковска, главен експерт
ВИО на България.Чуждестранни инвестиции.
Селско стопанско M.Tzvetkovska@ced.bg

Станислав Славов, главен експерт
Обществени поръчки.Борба с корупцията S.Slavov@ced.bg

Бленика Джелепова, експерт
Връзки с обществеността
B.Djelepova@ced.bg

Виолетка Спасова, експерт
ОИСР,Клуб на дипломатит-икономисти и международна дейност V.Spassova@ced.bg

Адриана Даганова, експерт
Международни програми и проекти A.Daganova@ced.bg

Членове на управителния орган:
Сайт

Фондация 14-ти януари

Учредена е от:

Генов и ПавловГЕНОВ И ПАВЛОВ

Константин Павлов – с прякор „Комитата“

Асен Генов

Илия Марков

Сайт

Фондация Пайдея

Aнтония Смокова

1

Антония Смокова е координатор на проекти във фондация  „Пайдея” от 2007 г. Завършила е Културология в СУ „Св. Климент Охридски” и отлично владее англиийски, немски и френски език. Харесва свободата на действие и  използването на новаторски и интердисциплинарни подходи в работата си, а най-много цени възможността да общува и обменя идеи с любопитни и свободомислещи хора.

Георги Казаков

1

Георги Казаков е председател на Управителния съвет на Фондация „Пайдея” още от създаването и. Той е доктор по История и теория на културата и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. Владее френски, английски и руски език. Автор е на редица научни публикации, учебници и учебни помагала по история.

Кристина Христова

1

Кристина Христова е магистър по Политология от СУ „Св. Климент Охридски” . Владее английски език. От 2008 г. е част от екипа на Фондация „Пайдея” като координатор на проекти.

Маргарита Дишкова

1

Маргарита Дишкова е доктор по история от Европейски университет Виадрина, Франкфурт/Одер, Германия. Работила е като асистент в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2000 до 2003 е изпълнителен директор на Фондация „Пайдея”. Владее английски, немски, руски и латински език. Автор е на редица публикации и учебни разпределения „Европейски уроци” за начален и прогимназиален етап на обучение. В момента е приятел и експерт на Фондация „Пайдея.

Мария Донкова

1

Мария Донкова е Програмен директор на Фондация „Пайдея” от 2003 г. Тя е магистър по История и теория на културата. Има дълъг професионален опит в структурите на Съвета на Европа. Участва в създаването на редица учебници и учебни помагала по История. Владее отлично английски, френски и руски език. През 2012 г. Мария е избрана да заеме 77-мо място в класацията на Капитал „100-те най-влиятелни жени в България“.

Членове
Мартин Заимов
Георги Видиновски

Сайт

Фондация „Работилница за граждански инициативи“

НАСТОЯТЕЛСТВО:

Аниел Гочев

Аниел Гочев е собственик на утвърдена агенция за недвижими имоти със седалище в София повече от 17 години. Агенцията успешно подпомага своите клиенти в редица инвестиционни проекти в областта на проектирането, закупуването и управлението на недвижими имоти в България.

Димитър Цолов
Димитър Цолов е психолог от Нов Български Университет с професионална квалификация „Треньор по групово-динамичен тренинг и организационно поведение” към Международно висше бизнес училище – Българо-датски бизнес департамент. През 2008-2009 г. работи като организационен консултант на програмата за развитие на ООН в Афганистан.

Илиян Христов
Илиян Христов е завършил специалност Турска филология в СУ „Св. Климент Охридски“, както и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов, специалност счетоводство и контрол. Има и диплома по Макроикономика от университета „Регенсбург“. Работи като мениджър за един от най-големите вносители на автомобили в България.

Милена Бурнаска
Милена Бурнаска е Маркетинг специалист с бакалавърска степен от УНСС специалност МИО и MBA от University of Oklahoma. Работи в сферата на маркетинга във водещи финансови институции повече от 15 години. Заминава се и с превод на бизнес литература.

Моника Христова
Моника Христова е завършила специалност английска филология в СУ “ Св. Климент Охридски“ през 1995 г. Има 15-годишен опит в изпълнението на проекти и програми, финансирани от ЕС и други международни донори.

Екип на организацията:

Към момента във ФРГИ работят 8 човека на пълен работен ден и около 15 сътрудника на непълен работен ден. Настоятелството на организацията се състои от 5 човека с професионален опит както в бизнеса, така и в различни граждански организации. От своето създаване до момента ФРГИ полага целенасочени усилия за развитието на капацитета на своя екип. Ежегодно хората, работещи в организацията повишават качеството на работата си чрез участие в различни обучения за професионално развитие в областите на работа на организацията. ФРГИ работи и с активната подкрепа и на над 25 доброволеца.

Илияна Николова – Изпълнителен директор

Моника Писанкънева – Мениджър на програма „Развитие на обществените фондации в България“

Елеонора Гаджева – Програмен директор

Деница Абаджиева – Мениджър комуникации и информация

Петя Колева – Координатор проекти

Петър Андреев – Координатор проекти

Жани Проданова – Координатор развитие

Мария Стоименова – Финансов мениджър

Мария Петрова – Офис мениджър

Доброволци:

Надежда Петкова
Светлана Ломева
Фахрадин Фахрадинов
Стоян Петров
Иван Тотев
Дорина Христова
Стефан Стоянов
Прошко Прошков
Веска Миланова
Боряна Кирилова
Антон Попов
Любомира Николова
Ива Бонева
Емил Спасов
Николина Николова
Цвети Йосифова
Станислав Николов
Румяна Димова
Райна Монева
Георги Глушков
Георги Цветков
Стефан Попов
Едуард Папазян
Мариета Цветкова
Нели Петрова
Катерина Манолова
Стели Петева
Донка Михайлова
Дарина Христова
Николай Илчев
Събина Събева
Ивайло Даскалов
Лена Драголова
Весела Герчева
Адриана Попова
Даниела Колева
Даниела Колева
Христомир Христов
Дона Проданова
Диана Иванова
Моника Христова
Васвие Реджеб
Йорданка Фандъкова
Любен Панов
Албена Пунева
Николай Ненов
Радостина Маринова
Цвета Андреева
Стефан Попов
Янко Велков
Албена Георгиева
Цвети Йосифова
Кирил Данев
Камен Макавеев
Явор Койнаков
Станислав Станчев
Любомира Колчева
Иван Ценов
Теодора Христофорова

Сайт

Институт за развитие на публичната среда

Антоанета Цонева

1

Светослав Георгиев

svetlio1

Ива Лазарова

iva_lazarova

Мирела Веселинова

Mirela-Veselinova

Боянка Цанкова Канчева
Николай Найденов
Ясен Лазаров
azz

Диана Ефтимова
Diana

Елена Андоноваeli

Полина Пауноваpoli

Сайт

Нов Български Университет (НБУ)

Изпълнителен директор на НБУ: Георги Текев

Директор на Централна университетска администрация:

Валентин Гьонов, тел. 8110 571/ в. 1271
vgionov@nbu.bg

Богдан БогдановБОГДАН БОГДАНОВ

Богдан Богданов, директор на Управителния съвет на Нов български университет, бивш председател на фондация „Отворено общество“.

Сайт и повече членове

Фондация „АКСЕС-София”

Екип:

Валерий Русанов – Председател на УС
Румен Яновски – Проектен координатор
Венета Литкова – Проектен координатор
Таня Дикова – Проектен координатор
Елина Златанова – Финансов мениджър
Красимир Марков – Експерт наблюдение на медиите
Мария Табакова – Технически сътрудник

Сайт

Фондацията C.E.Г.А

Български хелзинкски комитет (БХК)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимир Кънев

1

Красимир Кънев е един от учредителите на БХК през 1992 г. В периода 1992-1994 г. е негов секретар, а след 1994 г. – негов председател. Завършил е философия и е защитил докторска дисертация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Специализирал е права на човека в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Красимир Кънев преподава права на човека в СУ „Св. Климент Охридски” и води няколко онлайн курса по права на човека за американската организация Съдружници за обучение по права на човека (HREA) за професионалисти и активисти от цял свят. Преподавал е в Пловдивския университет „Паисий хилендарски“, както и в Централноевропейския университет, Университета в Сараево и Университета в Юджийн, щата Орегон. В периода 1998-2007 г. е член на Изпълнителния комитет на Международната хелзинкска федерация по правата на човека със седалище Виена, Австрия. От 2005 г. е член на борда на Фонда на OOН за защита на жертвите на изтезания, а в периода 2008-2010 г. е негов председател. От 2006 г. е член на борда на Асоциацията за предотвратяване на изтезанията, Женева; от 2008 г. е член на борда на Института за право на обществения интерес, Ню Йорк; в периода 2007-2010 г. е член на борда на Европейския център за правата на ромите, Будапеща.Участвал е в десетки международни мисии за мониторинг на правата на човека в страни от Европа, Централна Азия и Близкия Изток.

Автор и редактор на множество книги и статии в сферата на международното право по правата на човека, социологията на междуетническите отношения, правото и образованието, естетиката и логиката.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛКА

Десислава Симеонова, директор на програма „Програмиране и администрация“, заместник-председател на БХК

Десислава Симеонова е директор на програма „Фондонабиране и администрация“ на БХК от 2008 г. Преди това тя е работила като административен директор на организацията. Тя е ангажирана с фондонабирането за дейностите на БХК и осъществява програмно наблюдение на различните програми на комитета. Освен тези дейности, тя е взимала участие в мисии по установяване на фактите в затвори, социални домове за деца и възрастни. Участвала е в изследвания за социалното включване на ромите и работата на органите за равенство. Член на Управителния съвет на БХК от 2010 г. Член на журито на годишната награда „Човек на годината“ (2009-2010 г.).

ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“

Десислава Симеонова, директор на програма „Програмиране и администрация“, заместник-председател на БХК

Десислава Симеонова е директор на програма „Фондонабиране и администрация“ на БХК от 2008 г. Преди това тя е работила като административен директор на организацията. Тя е ангажирана с фондонабирането за дейностите на БХК и осъществява програмно наблюдение на различните програми на комитета. Освен тези дейности, тя е взимала участие в мисии по установяване на фактите в затвори, социални домове за деца и възрастни. Участвала е в изследвания за социалното включване на ромите и работата на органите за равенство. Член на Управителния съвет на БХК от 2010 г. Член на журито на годишната награда „Човек на годината“ (2009-2010 г.).

Сибила Борисова, мениджър администрация

Занимава се с администрацията, съдейства при организация на събития и подпомага всички други дейности на Български хелзинкски комитет. Има икономическо образование, а в момента е студентка по Психология.

Обучава се в психодрама и транзакционен анализ. Участва като доброволец в редица дейности подпомагащи деца, живеещи в институции. Интересува се от развитие на терапевтични общности, психология на малките групи, методи за работа с деца и интерактивни методи на обучение.

Северина Петкова, касиер-счетоводител

Северина Петкова работи в БХК като касиер-счетоводител от юли 2008 г. Северина има икономическо образование и магистърска степен по финанси от УНСС – София. Има интереси в сферата на финансите и международните отношения.

Деница Благова, технически сътрудник

1

Деница Благова е технически сътрудник в Български хелзинкски комитет от февруари 2011 г. Занимaва се с административното обслужване на офиса. Има икономическо образование. Интересите й са насочени в сферите на икономиката и политиката.

Ася Колева, технически сътрудник

1

Ася Колева е технически сътрудник в Български хелзинкски комитет от август 2011 г. Занимaва се с административното обслужване на офиса. В момента е студентка по психология в Софийски университет “Св. Климент Охридски“.

Обучава се в когнитивно-поведенческа терапия и динамично интервю. Интересите й са насочени към клиничната и консултативната психология, психопатологията и развитието в детско-юношеска възраст.

Красимир Гегов, асистент кореспонденция

1

Красимир Гегов е асистент кореспонденция в Български хелзинкски комитет от 2007 г. Грижи се за техническото и административното обслужване на офиса, отговаря за кореспонденцията, подпомага и други дейности на БХК.

ПРАВНА ПРОГРАМА

адв. Маргарита Илиева, директорка на програмата

1

Маргарита Илиева е видна правозащитна адвокатка, водила редица ключови дела за развитие на правото в тази област, и публична застъпничка за права. Маргарита е международно признат експерт по антидискриминационно право. Член е за България в Европейската мрежа на независимите експерти по недискриминация при Европейската комисия. Маргарита Илиева е основен автор на Закона за защита от дискриминация и застъпничка за приемането му. Тя е авторка на поредица книги „Антидискриминационно право в България: стандарти и практика“ и на множество юридически анализи, публикувани от Европейската комисия, международни организации и университети.

Маргарита е носителят на наградата за 2010 г. на Австрийската лига за човешки права.

Тя е учредителка на наградата на БХК „Човек на годината“ и председателка на журито.

адв. Даниела Фъртунова, старша юристка, организатор

1

Даниела Фъртунова е старша юристка и организатор при Правната програма на Български хелзинкски комитет.

Тя започва работа в БХК през ноември 2005 г. като доброволка към Правната му програма. През 2006 г. завършва „Право“ в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Вписана е като адвокат в Софийската адвокатска колегия на 31 януари 2007 г.

Освен като адвокат в Правната програма на БХК, Даниела е участвала и в дейности по мониторинг на условията в затворите и пробационните служби. През 2006 г. тя е наблюдател по дела на хора с увреждания по проект на Център за независим живот. От 2005 г. до 2011 г. тя е граждански наблюдател в полицейските управления в София, а през 2011 г. и в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци по проекти на Институт „Отворено общество“.

Тя е лекторка и обучителка на антидискриминационни семинари и обучения по права на човека.

Елена Кръстева, юрист

1

Eлена Кръстева работи като юрист в Правната програма на БХК. Извършва проучвания, изготвя правни анализи в областта на защитата на човешките права.

За най-важно в работата си счита знанията и волята основните човешки права и свободи да се изведат на първо място в приоритетите на държавата и в съзнанието на хората.

Благовеста Ламбрева, юрист

Благовеста Ангелова Ламбрева завършва 5 курс, редовно обучение, специалност „Право“ в Софийски университет “Св. Климент Охридски“. Работи в БХК от 2008 г., първоначално като доброволец, а към момента е на длъжност „стажант – юрист“ в Правна програма на БХК. През 2009 г. е предложена от административния ръководител (Декан) на Юридически факултет към Софийски университет за награда, поради висок успех в обучението си. Наградата й се присъжда от сдружение „Асоциация на българските административни съдии.

Калоян Станев, сътрудник

1

Калоян Станев е завършил специалност Арабистика в Софийския университет и работи като сътрудник в Правната програма на БХК от май 2010 г. За кратко е част и от програма „Кампании и комуникации“, като пише новините за сайта.

Извън офиса, Калоян се включва като доброволец в различни правозащитни инициативи, свързани с обучение на деца и младежи по права на човека, ЛГБТ права и др.

Мирела Заричинова, юрист

1

Мирела Заричинова е завършила право в Софийския университет в края на 2010 г., а преди това – Английската гимназия в София. По време на следването си се е занимавала с журналистика и е работила в няколко адвокатски кантори. От февруари 2011 г. работи в Правната програма на БХК. Освен работата си в БХК, е участвала и в проект като обучителка на ученици по теми, свързани с правата на човека. Интересува се също от политиките за опазване на околната среда.

Адела Качаунова, юрист

Адела Качаунова има магистратура по международно и сравнително право от университета в Уппсала, Швеция, а преди това е завършила право в СУ. Работила е в областта на европейското банково право в Българската народна банка, но заради вътрешните си убеждения и гражданска ангажираност се присъединява към БХК като доброволка.

Мая Вачкова

Мая Вачкова е възпитаничка на Първа езикова гимназия, гр. Варна. Впоследствие завършва специалност „Право“ в Софийския университет. Интересува се от международна закрила на човешките права, бежанско право и хуманитарна намеса в конфликтни зони.

По време на следването си работи в редица адвокатски кантори. През 2011 г. започва стаж към Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), където се заражда интересът й към закрила на човешките права и работа с уязвими групи. Мая е участвала като доброволец в организации, които се борят с нелегалното задържане на търсещи убежище деца във Великобритания, като организатор на кампании и съветник на жертви на изтезания и преследване.

Николай Терзиев, доброволец

Николай е пети курс „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажувал е в различни неправителствени организации и държавни институции. Интересите му в професионалната сфера се простират върху наказателното право, правото на Европейския съюз, международното публично право. Сред тях, а и извън тях, приоритетни теми са всички аспекти на правата на човека (бежанско право, биоправо и др.). В личен план Николай често е склонен да поема твърде много задачи, бързо достигайки лимита на времевия си ресурс, но, учудващо и за самия него, успява да се справи. Смята, че изкуството, в своят съвкупност, е неправилно да бъде поставяно в каквито и да е рамки и ограничения. По отношение на всичко останало, не харесва крайностите и инициативи, лишени от ясна цел.

ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Красимир Кънев, директор на програма „Мониторинг и изследвания“, председател на БХК

Станимир Петров, проектен координатор, координатор „Общ надзор върху местата за лишаване от свобода”.

1

Станимир Петров е завършил философия в СУ “Св. Климент Охридски”. От началото на 1997 г. работи в БХК като изследовател на затворени институции и извършва наблюдение на правата на лишени от свобода в затвори и следствени арести, на деца, настанени в корекционни институции и на лица с интелектуални затруднения, настанени в домове и стационари. Дейността му е насочена към стимулиране на реформи в практиките на пенитенциарните институции и лобиране за промяна на релевантното законодателство с оглед неговото привежданe в съответствие с международните стандарти за третиране на лишените от свобода.

В резултат на дейностите по проектите, по които е работил, е участвал в написването на общо 10 книги, посветени на състоянието на правата на човека в различни видове затворени институции и в изготвянето на голям брой специални доклади и статии, включително за годишните доклади на БХК и сп. “Обектив”.

д-р Георги Банков, старши изследовател, координатор „Специализиран надзор върху местата за лишаване от свобода”.

Елица Гергинова, изследовател

1

Елица Гергинова е изследовател към програма „Мониторинг и изследвания на затворените институции” от 1999 до 2002 г., завръща се отново през март 2009 г. Извършва наблюдение на правата на лишени от свобода в затвори и затворнически общежития, следствени арести и полицейски управления, възпитателни училища-интернати и социално-педагогически интернати, психиатрични заведения и социални заведения из цялата страна. Завършила е право в СУ  “Св. Климент Охридски”.

Славка Кукова, координатор, старши изследовател

Славка Кукова е координатор на проект „Изготвяне на правни доклади за Агенцията за основни права на ЕС“. Тя е изследовател на детски институции от 2000 г. Наблюдава условията на живот и възможностите за пълноценно емоционално, психическо и интелектуално развитие на всички деца, живеещи в детски домове и лобира за създаване на условия за отглеждане на децата от домовете в семейна или близка до семейната среда. Участва в разработване на законодателство и политики, свързани със защита правата на децата. Юрист по образование, с многобройни публикации относно права на деца, права на психично и умствено увредени хора и права на затворници. Вярва, че приемането и подкрепянето на разнообразието води до по-добър и пълноценнен живот за всички общества.

Любомира Маринова, изследовател

1

Любомира е завършила Право и Бизнес в Дъблин, след което е специализирала с магистратура „Права на човека“ в University College London. Стажувала е в Minority Rights Group International, към правния отдел от Юли 2011 до Октомври 2011, където се е занимавала с изследователска работа над правата на туземното население на държави в Източна Африка.

Любомира има разностранни интереси в сферата на права на човека.Има кратък опит с работа към център за Християнските малцинства в Пакистан. Интересува се от  правата на жените и децата, науки на геноцида, както и правата на малцинствата. Към това може да се прибави и интерес в областта на правата на затворниците /затворените институции.

Габриела Гълъбова, стажант

Габриела Гълъбова е студент по право, IV курс. В Български хелзинкски комитет работи от юни 2009 г., в началото като доброволка, а в момента е стажант при Правна програма. Това е първата й работа по специалността, като междувременно е преминала юридически стаж в Българска народна банка. В бъдеще очаква да се реализира като адвокат.

ПРОГРАМА „КОМУНИКАЦИИ И КАМПАНИИ”

Яна Бюрер Тавание, директор

1

Яна Бюрер Тавание отговаря за комуникациите на организацията, както и за въздействието и видимостта на всички кампании на БХК.

В БХК е от декември 2009 г. Преди това е била редактор „Общество“ на вестник „Капитал“ в периода 2003-2008 г. Автор e на два нaръчника за журналисти, има два документални филма и две фотографски изложби. Яна е носител на награда „Паница“ за репортаж (2001 г.), първа награда на Асоциация „Разследващи журналисти“, Център за развитие на медиите и Фондация „Гардиън“ (2005), награда на ВКБООН за журналистическо майсторство (2007).

Като fellow на Balkan Fellowship for Journalistic Excellence (fellowship.birn.eu.com) Яна изследва положението на хората с умствени увреждания в институциите в България, Румъния, Сърбия, а впоследствие Македония и Хърватска.

Светла Баева, изследовател и комуникационен експерт

1

Светла е завършила специалностите Европеистика и комуникации, а след това специализира с магистратура по международни отношения и политология в Амстердам, Холандия. Работила е като координатор на проекти и като медиен анализатор в изготвянето на доклади разследващи тенденциите в традиционните и социални медии по разнообразни теми за международни организации, правителствени органи и частния сектор. Интересува се от проблемите с интеграцията на бежанците в България и Европа и участва като доброволец в Интеграционния център в София.

Андрей Гетов, мултимедия продуцент

1

Андрей Гетов завършва Първа английска езикова гимназия-София, а впоследствие – „Международни отношения” в Софийския Университет „Св. Климент Охридски” и магистърска специалност „Филмово и телевизионно изкуство” в НБУ.

Късометражните му игрални филми „Фокусници” и „На Улица Нула“ участват в редица международни филмови фестивали, като „Фокусници“ печели наградата на Кодак за най-добър български късометражен филм на Филмини 3.0, както и наградата за най-добър игрален филм на Black & White Audiovisual Festival (Порто, Португалия).

Андрей е режисьор и на документалните „Гьоч – да прекрачиш границата“ (в съавторство с Ирина Недева и Даниела Горчева) и „Че сме се видели“ (в съавторство с Яна Бюрер Тавание и Стефан Кръстев).

Юлиана Методиева, главен редактор на списание „Обектив“

1

Юлиана Методиева работи от 1994 г. като главен редактор на сп. „Обектив”, двуезично месечно издание на Българския хелзинкски комитет.

Автор е на социологически изследвания “Медия и религии” (1996), ”Антисемитизъм в България – има ли?” (2005), “Пиар и медии” (2006), “Как и защо спря радио Нова Европа” (2007), “Феноменът “жълта преса”. Уикенд” (2009). Сценарист е на документалния филм “Те, другите” (1998). Публикува статии във вестниците “Култура”, “Капитал”, “Литературен вестник”, сп.”Ориенталия”, сп. „Демократичен преглед”. Спомоществовател на сборник с интервюта  ”Българската общественост за расизма  и антисемитизма”, изд. НБУ (2004).

Автор на книгата “Не стреляйте по Дейвид Кореш” (1993). През 1991–1993 г. издава в. „1000 дни”. Преди 1989 г. работи като журналист по проблемите на младежта в сп. „Семейство и училище”.

Жана Николова, редактор на списание „Обектив“

От септември 2010 г., Жана Николова е част от екипа на „Обектив”. Редактира текстовете на авторите на списанието – „широк кръг професионалисти, които бъркат надълбоко във важни теми от миналото и от сегашното.“

Радослав Стоянов, анализатор и комуникационен експерт

Радослав Стоянов е студент по психология в Нов български университет и активист за равноправието на лесбийките, гейовете, бисексуалните и трансджедър хората (ЛГБТ) от 2008 г. насам. Той е жалбоподател по стратегически дела в обществен интерес, касаещи дискриминацията срещу ЛГБТ хората, етнически, религиозни и възрастови малцинства. Води дългогодишен блог по въпросите на ЛГБТ хората, където популяризира образователни и аналитични произведения, свързани с тази общност, стигмата и предразсъдъците. През 2012 г. получава наградата „Активист на годината” в рамките на наградата „Човек на годината 2012“ на Български хелзинкски комитет, а от март 2013 г. е и част от екипа на БХК.

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Илиана Савова, директор

Илиана Савова работи в БХК от 1996 г. по въпросите на убежището и миграцията. От 1997 г. е координатор на Националната правна мрежа за бежанци, а от 2001 г. е директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, има специализации по права на човека и бежанско право в Европейския съд по правата на човека и Ню Колидж, Оксфорд. Член на Софийска адвокатска колегия. Лектор по бежанско и имиграционно право към Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ на Висшия адвокатски съвет.

Пламен Желев

Пламен Желев е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 1997 г. и отговаря за съдебните производства по бежански дела. Завършил е Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност. Има специализации по производствата за определяне на държавата, отговорна за разглеждане на молба за закрила при Върховния комисариат за бежанците към ООН.

Мариана Андреева

Мариана Андреева е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2001 г. и отговаря за наблюдението на границите и достъпа до територия на търсещите закрила. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и има специализации по международна закрила на бежанците и презаселване към Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE) и Churches Commission for Migrants.

Елица Секулова

Елица Секулова е счетоводител на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при БХК от 2005г. и отговаря за въпросите, свързани с административната и финансова отчетност и управление. Завършила е Факултета по счетоводство и контрол при Университета за национално и световно стопанство и има специализации по международните счетоводни стандарти (IASs).

Георги Тошев

Георги Тошев е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти. Започва работа в БХК като сътрудник през 1997 г. През 2002 г. е вписан като адвокат и става член на Националната правна мрежа за бежанци, в което си качество осъществява наблюдение в местата за административно задържане на чужденци. Завършил е Юридическия факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ и е специализирал имиграция и убежище в Свободния университет в Брюксел.

Валентина Нилсен

1

Валентина Нилсен е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци  и мигранти от 1999 г. и в това си качество осъществява наблюдение на правните стандарти в административните производства по предоставяне на международна закрила. Завършила е Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Има специализация по бежанско право при Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE).

Антоанета Дедикова

Антоанета Дедикова е правен консултант и заместник-директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти. В БХК работи от 2000 г. Завършила е Юридическия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. Специализира по въпросите на защитата на разделените деца и е координатор за България на Separated Children in Europe. Участва в национални и международни изследователски проекти по здравните права на мигрантите и основните стандарти при доброволно връщане.

Управителен съвет:

Ръководи работата по цялостната дейност на БХК. Неговите членове се избират от Общото събрание за срок от две години. Членовете на УС, избрани от Общото събрание на 15 март 2012 г., са:

 • Красимир Кънев, председател на БХК
 • Десислава Симеонова, заместник-председателка
 • Илиана Савова, член на УС
 • Марта Методиева, член на УС
 • Георги Банков, член на УС

Уеб сайт

Институт „Разум” (Списание Разум)

Екатерина Михайлова, председател на УС

Екатерина Михайлова, председател на УСЕкатерина Михайлова е председател на УС на Институт „Разум”. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски”. Била е адвокат в Адвокатска колегия – Пазарджик. В момента е народен представител в 41-то Народно събрание от Синята коалиция и негов зам. председател. Зам. председател е на Демократи за силна България. Била е народен представител в 36-тото, 37-мото, 38-мото, 39-тото и 40-то Народно събрание. Г-жа Михайлова е била председател на ПГ на СДС, председател на ПГ на ОДС, зам. председател на ПГ на ДСБ, зам. председател, главен секретар и председател на Съюза на демократичните сили. Чете лекции в НБУ и ПУ „Паисий Хилендарски“ „Парламентаризьм и правова държава в България“ – теория и практика. Автор е на книгата „Парламентаризьм и правова държава в България“.

Александър Политов, изпълнителен директор и член на УС

Александър Политов, изпълнителен директор и член на УСАлександър Политов е изпълнителен директор и член на УС на Институт „Разум” от декември 2008 г. Има бакалавърска степен по политология и международни отношения от Америакнския университет в България и магистратура по политология от Централноевропейския университет в Будапеща. В момента е докторант към катедра „Политология” на СУ „Св. Климент Охридски”. Бил е програмен координатор и координатор на Регионалната програма на Българско училище за политика (2003 – 2010). Работил е по проект “Политически програми и платформи, издадени в България в периода на преход: сравнително изследване“ на Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа (2002 – 2003). Заемал е последователно длъжностите сътрудник в международен отдел, международен секретар и секратар по вътрешна политика в Съюза на демократичните сили (1997 – 2002). Бил е сътрудник към кабинета на министъра в Министерство на правосъдието и правната евроинтеграция (1997 – 1998). Владее английски език. Публикации: “Ukraine on the Road to the EU and NATO: Lessons from Bulgaria”, 2008 (в съавторство); “Internal Party Democracy – a Means of Restoring Public Trust in Political Parties” in Reshaping the Broken Image of Political Parties, 2007 (в съавторство).

Светлана Ломева, член на УС

Светлана ЛомеваСветлана Ломева е магистър по политология от СУ “Св. Климент Охридски.” Тя е един от основателите на Българско училище за политика и негов директор до юли, 2009г. От 2002г. е преподавател в Нов български университет, като в периода 2003 – 2005 е заемала длъжността директор на Центъра за продължаващо обучение към същия университет. Светлана Ломева е била директор на Политическата академия за Централна и Югоизточна Европа. Специализирала е в Институт „Робърт Шуман”, Будапеща; Американски университет в България; Съвета на Европа. Била е гост лектор в Ohio Commission on Dispute Resolution and Conflict Management и Cuyahoga Community College, Кливланд, САЩ. Светлана Ломева е един от основателите и член на Европейската асоциация по политически обучения към Съвета на Европа; член на International Network for Conflict Resolution and Peace Building; член на УС на Институт „Разум” и на редакционния съвет на списание „Разум”; заместник председател на Настоятелството на гимназия „Балканика”. Публикации: “Reshaping the broken image of the political parties”, 2007; „Дневния ред на политическите партии и дневния ред на обществото в контекста на европейската интеграция”, 2004; „Европейско гражданство”, 2002. Владее английски, ползва руски.

Svetoslav_MalinovСветослав Малинов, член и главен редактор на сп. „Разум”

Светослав Малинов е магистър по политология (СУ “Св. Климент Охридски”), магистър по политическа философия (University of York, UK), доктор по политология (СУ “Св. Климент Охридски”). Специализирал е политическа теория и история на политическата мисъл в Норвегия, Италия, САЩ и Великобритания. В момента е доцент по история на политическите идеи в СУ “Св. Климент Охридски”. От 2002 г. e главен редактор на теоретичното списание за политика и култура РАЗУМ. Д-р Малинов е автор на множество научни публикации и преводи в областта на политическата теория. Бил е народен представител и член на програмния съвет и на експертния съвет на Българското училище за политика. В момента е евродепутат в Европейския парламент.

Анна Гочева, член

Анна Гочева, членАнна Гочева е магистър по връзки с обществеността. Била е директор на пресцентъра на СДС, програмен координатор в ПАЦЕ и Училище за политика и директор на Институт „Разум”. Била е експерт по дейност „ Информация и публичност” по проекти на ОПАК към Висшия съдебен съвет. В момента е консултант по политически ПР.

Джон Хълсман, член

Джон ХълсманДжон Хълсман е експерт по външна политика. Бил е съветник на различни правителства в Европа и САЩ. В момента е изследовател към Германския съвет по международни отношения.

Януш Бугайски, член

Януш Бугайски, членЯнуш Бугайски е Директор на Проект за Новите европейски демокрации към Центъра за стратегически и международни изследвания, Вашингтон. Ръководи изследванията върху Централна и Южна Европа в Института по международни отношения към Държавния департамент на САЩ. Получава наградата за особени обществени заслуги на Държавния департамент на САЩ, Американската агенция за международно развитие и Агенцията за разоръжаване и контрол върху въоръжаването. Автор е на редица статии и авторитетни книги, свързани с външната политика.

Иванета Добичина, членИванета Добичина, член
Вера Мутафчиева, член (1929 – 2009)

Вера МутафчиеваВера Мутафчиева е българска писателка и историк – османист, член на Българската академия на науките. През 1951 г. завършва история в Софийския университет, а от 1978 г. е доктор на историческите науки. Вера Мутафчиева е автор на над 30 художествени книги, издадени у нас и в чужбина в големи тиражи. Била е ръководител на Агенцията за българите в чужбина (1997-1998). Вера Мутафчиева е лауреат на множество отличия, включително на Хердерова награда (1980).

Кина АндрееваКина Андреева, Програмен директор, образование

Кина Андреева, филолог. Работила като директор на Департамента по приложна лингвистика в Университета по архитектура, строителство и геодезия, народен представител в 39-то Народно събрание, експерт към Комисията по въпросите на държавната администрация в 40-то Народно събрание. В момента работи като заместник главен редактор на издателство „Просвета”. Автор на учебници, преводач на художествена и научна литература, автор на множество публикации в пресата.

Албена НачеваАлбена Начева, офис мениджър

Албена Начева е завършила Театралния колеж „Любен Гройс“ през 1997 г. със специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“. В периода 1998 – 2007 г. работи като актриса в Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ в гр. Шумен. От 2007 до началото на 2010 г. е офис мениджър в Българското училище за политика. В момента е офис мениджър на Институт „Разум”.

Уеб сайт

Център за култура и дебат „Червената къща”

проект на Фондация „Гъливер клиринг хауз”, регистрирана по Закона за лицата и семействата от Десислава Гаврилова и Цветелина Йосифова на 16 февруари 1996 г. (рег. № 1928/1996 на СГС). На 3 декември 2007 г. с реш. 2 на СГС фондацията е пререгистрирана в обществана полза по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Булстат – 121060197

Фондация „Гъливер клиринг хауз“ се управлява от:
Консултативен съвет
Александър Величков
Венета Домусчиева
Веселин Данев
Йонко Грозев – Председател

Йонко ГрозевЙОНКО ГРОЗЕВ

Руско Русев
Слава Иванова
Юлиан Попов

Юлиан ПоповЮЛИАН ПОПОВ

Съвет на директорите-учредители
Десислава Гаврилова – омъжена за Иван Кръстев от ЦЛС
Цветелина Йосифова

Десислава Гаврилова и Цветелина ЙосифоваДЕСИСЛАВА ГАВРИЛОВА И ЦВЕТЕЛИНА ЙОСИФОВА

Фондация „Гъливер клиринг хауз” се представлява от Десислава Гаврилова и Цветелина Йосифова, заедно и поотделно.

Екип:

TzvetiЦветелина Йосифова
Директор
tzviossifova@redhouse-sofia.org
Цветелина Йосифова е основател и директор (заедно с Десислава Гаврилова) на Центъра за култура и дебат “Червената къща”. Преподавател и директор на магистърска програма „Артистични психо-социални практики” към Нов български университет (НБУ), която създава (заедно с д-р Давид Иерохам) през 2002 г.
Дипломиран психодрама-терапевт, групов аналитик, докторант по психотерапия към Университет „Зигмунд Фройд“, Виена, специализира психотерапия (психоанализа и групова анализа) към същия университет. Учи театър в НБУ и има интензивна практика като изпълнител. Магистърска степен по икономика и управление от Университета за национално и световно стопанство, София.
От март 2009 г. е избираем национален делегат на Българската асоциация по психотерапия в Управителния съвет на Европейската асоциация по психотерапия. От април 2006 г. до юни 2009 г. е избираем представител на Фамилията на неправителствени организации работещи в областта на културата и изкуствата в България. Гост-преподавател в различни университети (НХА, НАТФИЗ, СУ). От 1996 до 2001 г. работи в Центъра за изкуства “Сорос” – София, създава и ръководи редица международни и местни инициативи и програми като Лятна академия за изпълнителски изкуства – София, Фонд за подкрепа на дебютни проекти, програмата “Изкуство за социална промяна” за България и др.
Публикации в областта на изкуствата, културата и психотерапията.

IrinaИрина Недева
Обществено-политически програми
inedeva@redhouse-sofia.org
Ирина Недева завършва философия в Софийския университет “Свети Климент Охридски” (1992). Има дългогодишен професионален опит в медиите като журналист: в Българското национално радио, програма „Хоризонт“ (1993–2000 и от 2006 до сега) и в Българската национална телевизия, Канал 1 (2000-2006). Водила е предаванията “12+3”, “Нощен Хоризонт”, сутрешен информационен блок “Преди всички” в БНР и актуалното политическо предаване “Екип 4” по БНТ – Канал 1. Специализирала е в Радио Франс Ентернасионал, Париж, Швейцарското Радио, Берн, Радио Уилмингтън, Съединените щати, Европейския център по журналистика в Маастрихт и в международния тренинг курс на Фондация “Томпсън” в Кардиф, Великобритания. Била е координатор на Балканския медиен проект на Асоциацията за демокрация – Гърция (1998-1999 г.) и координатор на форума “Свободно слово” при основаването му.

Stefan1Стефан Кръстев
Обществено-политически програми
">skrastev@redhouse-sofia.org <skrastev@redhouse-sofia.org>
Стефан Кръстев (р. 1979) има бакалавърска степен по Етнология от Софийски университет „Св. Климент Охридски” (2002) и магистърска степен по Социология и социална антропология от Централноевропейския университет, Будапеща (2007). От 2003 до 2008 година работи в Институт „Отворено общество” – София по различни проекти, изследващи етничност и малцинства – интернет портал на етническите малцинства в България Ethnos.bg (2004), „Детски труд при ромите” (2004), „Състояние на ромите” (2005), „Конструиране на етническата група като обект на политики” (2006) и „Лидерство и представителство при ромите в България” (2006).

mila_bigМила Пейкова
Офис мениджър
office@redhouse-sofia.org
Мила Пейкова завършва 31 училище по чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов”. След това е приета да учи специалност „Културология“ в Софийски Университет „Св. Климент Охридски. По време на нейното обучение тя се занимава с най-различен спектър от неща – преводач в няколко онлайн медии, техническа помощ към проекти на WWF и на фирма „Геопан“, създаването на denonoshten.com. Понастоящем пише дипломната си работа на тема „Възстановяване на Роженският събор като културно събитие“.

Eli 240x2dfzdefssaa40Ели Филипова 
Офис мениджър
audience@redhouse-sofia.org
Ели Филипова (р. 1987) завършва средното си образование в 22-ра езикова гимназия „Г. С. Раковски”. Последното й занимание  е  като стюардеса на Боинг самолети. Понастоящем  учи археология в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”.

team_simeon_big1Симеон Иванов
Технически сътрудник
technicians@redhouse-sofia.org
Симеон Иванов (р. 1986) има техническо образование от П.Г.Т.Е „Хенри Форд”, София. Завършил е класическа китара в Н.М.А. „Панчо Владигеров”. От 2007 г. работи в Червената къща.

Niki1Николай Нейков
Социални и образователни програми/Административен мениджър
nneykov@redhouse-sofia.org
Николай Нейков (р. 1973) има икономическо образование от Стопанската академия „Д. А. Ценов” – Свищов. От 2000 до 2002 г. работи за Центъра за изкуства „Сорос” по различни проекти, сред които проучване и публикации за финансирането на култура и изкуства в България, Изкуството и бизнеса в България, Лятна академия за изпълнителски изкуства – София 2001 (международен интердисциплинарен проект за професионален тренинг на независимо работещи артисти от балканските страни (Централна и Източна Европа) и проект „Преводи”. В периода 2001-2003 работи за Фондация „Дестинация България” и Арт-хостел. От 2003 работи за Червената къща.

team_katja_bigКатя Испорска 
Касиер-счетоводител
kisporska@redhouse-sofia.org
Катя Испорска (р. 1979) има бакалавърска степен по „Стопанско управление“ от Университета за национално и световно стопанство, София. Дипломант в магистърска програма по счетоводство и контрол към Великотърносвски университет „Св. св. Кирил и Методий”.

Julia1Юлиана Наскова 
Информация и комуникации
ynascova@redhouse-sofia.org
Юлиана Наскова (р. 1980) има бакалавърска степен по Социална педагогика и социална работа и магистърска степен по Управление на институции за социална работа, и двете от Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Студентка в последен курс по специалност „Културология“ в СУ „Св. Климент Охридски”. Работила е в Програма за контрол и превенция на ХИВ/СПИН към МЗ. Член е на Българското дружество за защита на птиците, За Земята и CVS България.

Simeon_tzonchev_11Симеон Цончев
Видео продукция
stsonchev@redhouse-sofia.org
Роден през 1980 в София. Завършва класическата гимназия, следва филмова режисура. Работи като дизайнер, раздавач на вестници, асистент режисьор, фотограф, монтажист, разрушител на стени, сценарист, копирайтър, бакалин… Дипломният му филм „Изтриване“ (2008) печели награда Metrópolis на фестивала Zemos 98 в Севиля и две награди на журито на фестивала Unifest 09 в Мадрид като участва на повече от 25 феста в Европа, Африка и Америка; излъчен е във всички испаноезични страни от RTVE и TUEVE. Автор на музикални клипове, социални реклами и късометражни филми. Режисьор на „Те отлитат“ (2013) – документален филм за дивите птици на България. Копродуцент във филмите „На Улица Нула“ (2010), „Гьоч – да прекрачиш границата“ (2010) и „Фокусници“ (2009). Монтажист в документалните филми „Че сме се видели“ (2011), „Образи от Девдас“ (2011). Асистент режисьор и location scout в повече от 50 ТВ реклами и редица филми.
Основател на Моно Колектив.

team_dessy_bigДесислава Гаврилова
Основетел и председател на Съвета на учредителите на Център за култура и дебат „Червената къща“
dgavrilova@redhouse-sofia.org
Десислава Гаврилова е основател и директор (с Цветелина Йосифова) на Център за култура и дебат “Червената къща”. От 2005 г. насам Десислава Гаврилова е директор и на Центъра за изкуства и култура на Центрaлноевропeйския университет в Будапеща. През 1997 г. тя създава, и до 2000 г. ръководи, програмата за изпълнителски изкуства на Институт “Отворено общество” в Будапеща. Програмата стимулира развитието на артистичната иновация и независимия сектор в изпълнителските изкуства в Централна и Източна Европа и бившите Съветски републики. Ръководи програма “Изпълнителски изкуства” в Център за изкуства “Сорос” от неговото създаване до 1996 г. Магистър по публични политики (Централноевропейски университет – Будапеща), специализирала е на тема “Културна политика във Великобритания от края на Втората световна война до днес” в Оксфордския университет, завършила е театрознание в НАТФИЗ и кинодраматургия във ВГИК, Москва. Гост-преподавател в катедра „Културология“ на Софийския университет. Публикациите й са в областта на културната политика и изпълнителските изкуства.

AntoniyАнтоний Дончев 
Програми за изкуство и култура
adonchev@redhouse-sofia.org
Антоний Дончев е сценарист/режисьор на повече от 20 документални филма. Ръководител/директор на различни форуми за документално кино; участник в жури на документални и късометражни фестивали.

SASHO_BIGАлександър Борисов
Техник
technicians@redhouse-sofia.org
Александър Борисов (р.1987) има магистърска степен по „Електроенергетика и електрообзавеждане” от ВТУ „Тодор Каблешков”. От 2011 г. учи в магистърската програма „Компютърни техологии в сигурността и отбраната” на НБУ. В Червената къща работи от 2011 г.

team_joro_bigГеорги Камбуров
Старши техничеки сътрудник
gkambourov@redhouse-sofia.org
Георги Камбуров е работил като сценичен работник в Народен театър „Иван Вазов“ и „Глобал Филмс/Глобал Вижън“. В „Театър 199 – Валентин Стойчев“ работи като оператор на пулт художествено осветление. В Червената къща работи от 2006 г., а от 2008 г. е старши технически сътрудник.

Уеб сайт

Фондация „ХХ-Триола Квинтола

zx320y320_1898089

Максим Ешкенази (създател)
Ешкенази живее и работи в Лос Анжелис, САЩ. Там той е музикален директор и диригент на Pacific Symphony Youth Orchestra.

harry 030

Хари Ешкенази (директор)
Хари и Максим Ешкенази са братя.

3a_b054d

Ростислава Генчева (директор)Заедно с Максим и Хари Ешкенази, Ростислава Генчева е сред вдъхновителите и създателите на “Фортисимо Фест”.

angelova

Светлина Терзиева-Ангелова (директор)

Уеб сайт

Асоциация – Прозрачност без граници

Огнян МинчевОГНЯН МИНЧЕВ

Огнян Минчев (Председател на Управителния съвет)

Dimitur-KIUMURDjievДИМИТЪР КЮМЮРДЖИЕВ

Димитър Кюмюрджиев (Член на Управителния съвет)
Кюмюрджиев е от квотата на Патриотичния фронт, който поиска и получи зам.-министерски пост след протеста срещу зам.-министърът на отбраната, предложен от Реформаторския блок – Орхан Исмаилов. Димитър Кюмюрджиев е завършил право в СУ „Св. Климент Охридски”. Преминал е през различни юридически длъжности в съдебната система, адвокатурата, държавната администрация и международни организации. Бил е член на Комисията за защита на конкуренцията (1997-2003 г.) и началник на политическия кабинет на министъра на външните работи (2009-2010 г.).

Станислав Лютов (Член на Управителния съвет)

Лука Станчев

ЛУКА СТАНЧЕВ (ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ)

Калин Славов

КАЛИН СЛАВОВ (ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР)

3848-3996c5ce77b47d5df30c000ce1da81e4_960_539

ВАНЯ КАШУКЕЕВА-НУШЕВА

Ваня Кашукеева-Нушева (Програмен директор)
Михаела Райкова (Мениджър проекти)
Линка Тонева-Методиева (Програмен координатор)
Гълъб Балджиев (Програмен координатор)
Антонела Минкова (Офис мениджър)

Стефан Попов от "Отворено Общество" и Ралица Илкова

СТЕФАН ПОПОВ ОТ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО“ И РАЛИЦА ИЛКОВА

Ралица Илкова (Правен консултант)
Екатерина Каменщик (Програмен координатор)

Уебсайт

Фондация „Инфо Спейс”

(Mediapool.bg, издание на Медияпул ООД, са тяхна собственост)

Стояна Георгиева Георгиева (управител и собственик)

Стояна Георгиева

СТОЯНА ГЕОРГИЕВА

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

Главен редактор: Стояна Георгиева

Ясен Бояджиев

ЯСЕН БОЯДЖИЕВ

Управляващ редактор: Ясен Бояджиев
Зам. главен редактор: Владислава Пеева

Борис Митов
Красен Николов
Лили Границка
Мартина Бозукова
Никола Лалов
Полина Паунова
Зорница Гутсузян
Любомир Минчев
Таня Николова

Уебсайт

Листата не е завършена, допълва се.

ANONYMOUS BULGARIA