Министрите на отбраната на България и САЩ подписаха Пътна карта за сътрудничество

Департаментът по отбраната на САЩ и Министерството на отбраната на Република България споделят целта да развиват военните способности и готовността на България