Tags

Related Posts

Share This

Манол Генов: Спрени пари по Програмата за развитие на селските райони

Манол Генов: Спрени пари по Програмата за развитие на селските райони

има и ще има

Проява на лош вкус е да си мислиш, че когато си на власт, непременно

дължиш патента за това що е истина, така народният представител от БСП Манол

Генов коментира скандала с парите по Програмата за развитие на селските райони.

Според него спрени пари има и ще има. Никакво доказателство няма в твърденията

и на министър Танева, и на премиера, че не могат да се спират пари за минал

период. Защото от Европа ясно ни го казаха, че ще ги спрат от новите плащания.

Срокът за поправителен на екипа на министър Танева и ДФ ”Земеделие” е даден и

той е октомври 2016, коментира Генов. Управляващите дължат отговор поне на

няколко въпроса. Първо да ни кажат: Що е това „Сертифициращ орган” по

програма Развитие на селските райони и защо Европа не го харесва? Второ: Да не

би в полза на министър Танева някой удобно да е изгубил листчетата от

Комисията, в които ясно пише, че сертифициращият орган е избран късно –

01.12.2015 и не е възможно той да е извършил адекватни проверки на

законосъобразността и правилността на разходите, чието възстановяване се иска?

Пак там пише и как не е ясно дали случайните проверки на място за редовността на

проектите са извършени правилно.

Нека управляващите имат малко повечко кураж и извадят на светло и онази

част от списъка на захранените с европари за „къщи за гости”, тъй като те са си

откровено камъче в удобната обувка на министерството на земеделието и

специално на ДФ „Земеделие”. Мълчат и властта в министерството, и фонд

„Земеделие”, и правителството и не щат да кажат защо така изпуснаха едни над

110 милиона лева в официалните списъци на финансираните къщи за гости. Това е

въпрос, на който ще трябва да се отговори, заяви социалистът. Ние ги чакаме с

обяснения за милиони левове – европейски или наши, укрити списъци на

получателите им и лоши процедури за сертифициращи органи. Чакаме ги, чака ги и

Еврокомисията, но до октомври. После пак ще си играят на неразбиращи, докато

преглъщат поредните наказателни процедури и отрязани пари от Европа,

коментира народният представител.