„Малчугана“ и „Дебелака“ от САЩ и как те убиха 330 000 души

Радиацията унищожава хора, селскостопански площи, животни, природа – десетилетия след взривовете