„Майкрософт“ няма да продаде на полицията в САЩ технология за лицево разпознаване

Тези технологии може да бъдат използвани несправедливо срещу протестиращи.