Лъч светлина: Хапче намалява смъртните случаи от COVID-19

Лекарството сотровимаб, което бе разрешено за употреба в САЩ през май, получи подкрепа от Европейската агенция по лекарствата