Кредиторска група ще поеме управлението на“Сирк дю солей“

Кредиторите на цирковата трупа ще влеят 300 до 375 милиона щатски долара в цирка