Католически епископи ще изплащат финансова помощ на жертвите на духовници педофили

По време на сесията бяха приети 11 резолюции, сред които няколко в подкрепа на борбата с педофилията в църквата.