Католическата църква отхвърля еднополови двойки за осиновители. Какво реши Върховният съд на САЩ?

Случаят бе важен с това, че трябваше да се вземе решение дали Конституцията позволява на основата на свободата на вероизповеданията да се правят изключения в законите против дискриминацията