Кантарджиев: Само корабът да не засенчи коронавируса или обратното, ще бъде ужасно

Според него с уволнения не се управляват кризи