Камарата одобри законопроект, удължаващ финансирането за правителството

Очаква се републиканските сенатори да окажат жестока съпротива при минаването на законопроекта в Сената