Исковете за безработица в САЩ леко намаляват

Вече са малко над 900 000