„Имаш право на България“: Сънародници в чужбина правят мащабна кампания за гласуване

Подобна кампания за насърчаване на гласуването, подготвена от активни граждани в чужбина, се случва за пръв път