Tags

Related Posts

Share This

Иван Петков: С бързи темпове общинското здравеопазване в Пловдив върви към „приключване”

 

„С бързи темпове общинското здравеопазване в Пловдив върви към „приключване”. Под благовидния

реформаторски предлог за преструктуриране и оптимизиране местната власт ликвидира лечебни

заведение”. Това коментира общинският съветник от БСП Иван Петков във връзка с предстоящата в

четвъртък сесия на Пловдивския общински съвет. В дневния ред на местния парламент са включени две

точки, които касаят общинското здравеопазване и отразяват политиката на управляващите.

„С една правна формулировка „вливане”, практически се ликвидират дейностите и те няма да бъдат

възстановени” – подчерта Петков. Той уточни, че за Белодробна болница това се прави без разрешението

на здравния министър. Прехвърля се сградата на друго търговско дружеството, в случая МБАЛ „Св.

Пантелеймон”, без да са ясени целта и ефектът от това действие. „Няма финансова обосновка. На никого

не е ясно как сградата на Белодробна ще се стопанисва и какво ще се разполага в нея” – допълни Иван

Петков. По думите му управляващите посягат към лечебни заведение, които изпълняват социални

функции. Другият пример е предстоящото вливане на „Медико-техническата лаборатория I – Пловдив”

ЕООД в „ДКЦ II- Пловдив ЕООД. В лабораторията се изработват зъбни протези за социално слаби

граждани, като разходите се покриват от общински фонд. „За седем-осем години от стоматологичната

услуга са се възползвали над 1000 пловдивчани в нужда” – подчертава Петков. Той е убеден, че с тази

псевдо реформа, мотивирана от вносителя с лошите финансови резултати на лабораторията, ще се спре

тази социална дентална услуга. Според Петков причината за финансовите загуби на „Медико-

техническата лаборатория I – Пловдив” ЕООД е лошият мениджмънт на сменения вече д-р Измирлиев.

„За мен той беше назначен, за да фалира дружеството, после го освободиха, без да носи отговорност” –

коментира Петков. Той допуска определени „инвеститорски” интереси към лабораторията, разположена

на централно и удобно място. Според него пловдивчани отново са свидетели на познатата схема да се

назначават здравни мениджъри, чиято задача е фалиране, а не оздравяване на лечебни заведения.

„На сесията в четвъртък, ние от БСП ще гласуваме против двете точки. Не приемаме ликвидацията на

общински здравни структури. Нашите съграждани, трябва да знаят, че тази власт полага всички усилия

да ограничи достъпа им до здравеопазване” – посочи съветникът социалист Иван Петков.