Tags

Related Posts

Share This

Иван Петков пита кмета за приходите от данъците

Иван Петков пита кмета за приходите от данъците

Общинският съветник от БСП в Пловдив Иван Петков ще пита кмета за приходите от

данъци на сесията в четвъртък. „През последните 7-8 години в Община Пловдив се

наблюдава непрекъснато увеличение на приходите от данъци” – констатира Петков въз

основа на данните на приетите отчети на бюджети. Постъпления са както следва: 2009

г.- 27 057 хил. лв, 2010 г – 31 057 хил. лв., 2011 г- 33 255 хил. лв., 2012 г.- 35 036 хил.

лв., 2013 г. – 42 087 хил. лв., 2014 г г .- 45 133 хил. лв., 2015 г. – 47 233 хил. лв. „Това е

напълно нормално, защото непрекъснато се строят нови жилища с по-голяма данъчна

оценка, купуват се нови коли и се увеличава данъчната основа, върху която се

начисляват местните данъци” – смята Иван Петков. По думите му обаче в отчета на

бюджета за 2015 година се наблюдава една аномалия, която трудно може да бъде

обяснена. „Събраният данък недвижими имоти (ДНИ) за 2015 година е по-малък от

този за 2014 година. За 2015 г. е събран ДНИ – 18 247 хил. лв., а за 2014 г. е събран

ДНИ – 19 117 хил. лв.” – обяснява съветникът социалист. Затова той настоява за

отговор на следните въпроси:

1. Колко са данъчно задължените лица (ДНИ) за 2014 г. и 2015 г. по категории –

физически лица, частни юридически лица, държавни и общински юридически

лица?

2. Какви са данъчните оценки на ДНИ за същите години и същите категории?

3. Какъв е теоретичният максимум за ДНИ по категории и години и каква е

събираемостта в проценти по категории и години?

4. Кои са 100–те най-големи длъжници на общината към 31.12 2015 година