Здравният министър с три нови заповеди за COVID-19

Препоръчва се осъществяването на работния процес да продължи в дистанционна форма