За половината български консули – назначение по изключение

Какви са командировъчните им и какви езици знаят?