Заявленията за помощи за безработица отново надхвърлиха 1 млн. тази седмица

Преди пандемията от коронавирус средният брой заявления се колебаеше около 200 000 седмично