Заради вярата си св. Терентий и Помпий били посечени с меч

От името на всички Терентий отказал да принесе жертва на идолите