Жена от Чикаго си взе изпита за адвокат по време на раждането

Бриана Хил родила, почистила се и се подготвила за следващия тест