ЕС: „Терористично“ съдържание в интернет ще бъде трито до час

Мярката се очаква да влезе в сила едва около година по-късно.