ЕС очаква поне три лекарства против COVID да бъдат одобрени в следващите месеци

До октомври ЕК ще определи поне 10 лекарства, за които вероятността да бъдат разрешени на европейския пазар е висока