ЕС открива възможност за временна забрана на износа на ваксини

Държавите от ЕС ще въведат задължение да бъдат уведомявани предварително за подготвян износ, количества и получател