ЕС изнесъл за трети страни 34 милиона дози ваксина през февруари

Според източниците, пожелали анонимност, 9 милиона дози са изпратени за Великобритания, 4 милиона – за Канада, 3 милиона – за Мексико, и 1 милион – за САЩ