ЕС заделя 3 млрд. евро за демократичния преход в Беларус

ЕК изразява готовност първоначално да отпусне 400 милиона евро безвъзмездно в подкрепа на демократичния преход и основните структурни реформи