ЕП подкрепя европейското бъдеще на Западните Балкани

Албания, Косово, Северна Македония и Сърбия трябва да продължат пътя по основните реформи, се посочва в резолюции, приети днес от Европейския парламент. В докладите за оценка на напредъка, постигнат от четирите държави в последните две години, евродепутатите предупреждават, че напредъкът на страните за присъединяване към ЕС зависи от трайни, задълбочени и необратими реформи в основни […]