Една страна, над 200 000 острова

Вижте държавите с най-много острови в света