Едва 9 държави от ЕС са подали досега плановете си за икономическо възстановяване

В петък изтече предварителният срок за изпращането на документите