Европейският парламент с резолюция за върховенството на закона в България

Комисията по граждански свободи на Европейския парламент одобри проект за резолюция относно “значителното влошаване на спазването на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права, включително независимостта на съдебната власт, разделението на властите, борбата срещу корупцията и свободата на медиите” в България