Европа отчете най-големия брой лица, търсещи убежище, от началото на пандемията

По-специално са се увеличили молбите от Афганистан