Доказано: COVID-19 не може да зарази всеки

Изследванията на хора с коронавирусна резистентност може да помогне за разработването на ефикасни лекарства за болните