Джулая на Алепу: Протест под първите лъчи на слънцето

Традицията прерастна в протест -„”Джулай за НАТУРА 2000 – за да имаме къде да посрещаме изгрева!”.