Десетки желаещи за ваксинация в новите пунктове в парковете в София

Предвижда се пунктовете да работят всеки месец през юни