Две от децата на Лари Кинг починаха за по-малко от месец

Анди Кинг е починал на 51 години, а Кая – на 65