Два делфина избавили от смърт св. Калистрат

Мъчителят Персентин разпоредил св. Калистрат и 49 войници да бъдат избити в тъмницата