Гърция под пълна блокада заради коронавируса

Пълна забрана за придвижване в Гърция е наложена от понеделник до 6 април. Гражданите, които искат да излязат навън, трябва да представят попълнена и подписана декларация, че имат уважителни причини за това. Хората могат да напускат домовете си само за закупуване на храни, лекарства, посещение при лекар или лица, нуждаещи се от грижа, индивидуално спортуване, […]