Tags

Related Posts

Share This

Група от 30 студенти по политология в ПУ „П. Хилендарски” ще посети Народното събрание

30 студенти по политология посреща Георги Търновалийски в парламента

Група от 30 студенти по политология в ПУ „П. Хилендарски” ще посети Народното събрание утре, 26

май. Домакин на визитата е пловдивският народен представител Георги Търновалийски. Младите хора

ще проследят редовното заседание на българските депутати и ще разгледат сградата на парламента. На

специална лекция те ще се запознаят с дейността и историята на институцията. Програмата на бъдещите

политолози предвижда среща разговор с лидера на най-голямата опозиционна партия БСП – Корнелия

Нинова.

Образователното посещение на пловдивските младежи е част от стажантска програма, която ГС на БСП

– Пловдив организира ежегодно. Тя дава възможност на студентите от специалностите „Политология” и

„Международни икономически отношения” към Пловдивския университет да се запознаят практически с

организацията на политическия процес на местно ниво, с работата на общинските съветници, депутати и

евродепутати. Следващата седмица студентската група ще има среща с един от най-младите български

представители в Европейския парламент Момчил Неков. Евродепутатът ще ги запознае с историята и

институциите на ЕС, ще разкаже за дейността на делегацията на българските социалисти в ЕП и

възможностите пред младите хора в рамките на Съюза.

„Младите колеги трябва да познават институциите, политическият процес и лидерите в него. Те имат

нужда да бъдат въведени и поощрявани, да питат, за да знаят и да бъдат активна част от гражданското

общество, а след време и експерти в своята област” – смята младият общинският съветник, политолог по

професия и координатор на стажантската програма Теодора Халачева. Тя съобщи, че утрешната визита

на студентите в НС предшества подписването на рамково споразумение за сътрудничество между ГС на

БСП – Пловдив и Факултет по икономически и социални науки към ПУ „П. Хилендарски”. По думите й

инициативата е следствие от добрата съвместна работа вече няколко поредни години чрез успешната

стажантска програма в политическата централа.

Предстоящото сътрудничество ще бъде в областта на обучението и научноизследователската дейност

изразяващо се в:осигуряване на възможности за стажове и практики от страна на ГС на БСП – Пловдив

за обучаваните в ОКС „Бакалавър“, ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“от Факултета по икономически и

социални науки на ПУ „Паисий Хилендарски“; предоставяне на консултантска помощ от експерти на

ФИСН, разработване и управление на съвместни научноизследователски и научно-приложни проекти;

организация на съвместни обучения и участия в курсове за повишаване квалификацията на

преподавателския състав, мениджърите и административния персонал.

Пресцентър на БСП – Пловдив