Големи вълни пречат на разтоварването на „Вера Су“

Вълните край Камен бряг са високи, а вятърът изключително силен