ГАЛЕРИЯ: Отбелязваме Деня на храбростта и на Българската армия

Проявите за празника са организирани в София и в гарнизони Казанлък, Варна и Пловдив