В Канада съобщенията за НЛО са средно по три дневно

Мнозинството от случаите обаче може да бъде обяснено с въздухоплавателни апарати и някои астрономически обекти