В Израел раздават на населението по $220 заради COVID-19

Сумата ще побучат почти всички израелци