Въвеждат нови ограничителни мерки в областите с най-висока заболеваемост

Очаква се въвеждане на нови мерки и на национално ниво