Всеки четвърти българин: Получавам пари от роднини в чужбина

Всеки трети смята, че емигриралите българи са по-щастливи от останалите