Времето: Зимата напомня за себе си в следващите дни

Очакват ни валежи и застудяване