Великоритания с нови правила за мигрантите от другата година

От януари догодина Великобритания поставя бариери за свободното движение на гражданите от държави членки на ЕС. С 351 гласа срещу 252 Камарата на общините гласува новите правила за миграция и въвеждането на точкова система, която ще дава приоритет на чужденци с по-висока квалификация. Законопроектът отменя свободното движение за европейски граждани и ги приравнява с останалите […]