Tags

Related Posts

Share This

БСП предлага трима представители на творческите съюзи в комисията за оценка

БСП предлага трима представители на творческите съюзи в комисията за оценка

на културни събитие

Комисията за оценка и класиране на проекти в сферата на културата да стане

седемчленна, като трима от членовете да бъдат представители на творческите съюзи в

Пловдив. Това ще предложи Теодора Халачева от името на БСП на сесията в четвъртък

при обсъждането на промените в Наредбата за финансиране на инициативи в областта

на културата и включването им в културния календар на Община Пловдив. Позицията

на социалистите е, че именно културни дейци могат да преценят ефективността от

реализацията на едно или друго проектно предложение.

„Когато говорим за културни събития, специалистите с експертен потенциал да

предвидят резултатите са именно представителите на творческите среди” – допълва

най-младият общински съветник в местния парламент. Трите имена на експерти –

членове на Комисията трябва да бъдат излъчени от гилдиите в града на тепетата.

„Пловдив – европейска културна столица 2019 е кауза за всички и диалогът с

творческите съюзи е безспорно предимство” – мотивира още предложението Теодора

Халачева

Пресцентър на БСП – Пловдив