Tags

Related Posts

Share This

БСП иска отделна сесия или временна комисия за Транспортния проект

 

БСП в Пловдивския общински съвет ще настоява за провеждането на отделна сесия или създаването на

времена комисия за Транспортния проект. Това обявиха на пресконференция в Пловдив общинският

съветник Иван Петков и председателят на РС на БСП- Източен инж. Йордан Василев. Социалистите бяха

категорични, че няма място за повече толерантност, защото пловдивчани понасят неудобствата. Те

нарекоха „цирк” сагата със стартирането на електронните системи, токовия удар, смяната на монтажния

екип от фирмата изпълнител и т.н. „Като компютърен специалист Ви уверявам, че, ако на един сървър

изгори UPS, към който е свързан, най-много да доведе до загуба на информация, свързана с последния

период, който не би трябвало да е повече от 24 часа. Но това не би трябвало да доведе до пълен срив на

системата. Несериозно е да се твърди, че спирането на тока причинява такива щети» – поясни Йордан

Василев. .

Според IT специалистa провалът на транспортния проект и то в частта за електронното гласуване е

личен провал за кмета Тотев, който също е компютърен инженер. Василев върна лентата назад, като

цитира подписания договор с фирмата изпълнител „ИНДРА СИСТЕМАС” на стойност почти 20 млн.лв и

представените публично платежни документи.”Според договора, публикуван на сайта на Общината,

проектът трябваше да е изпълнен на 10 февруари 2016г. Общината към 31 декември 2016г. се е

съгласила, че електронната система работи и функционира на 100 %. Това е видно от извършените

плащания. Последната фактура от „ИНДРА СИСТЕМАС” е от 17 декември 2016г. За да се стигне тази

фактура до окончателно плащане, означава, че най-малкото е имало приемо-предавателна комисия от

Общината, която е потвърдила, че всичко е приключено и проектът трябва да работи. Оттам нататък, с

този си акт, Общината губи правото си да изисква компенсации, които са описани в договора за

неизпълнение на самия договор, за забава и т.н.” – очерта параметрите инж. Василев. Той допусна

хипотезата за гаранционно обслужване, заложено в чл.39 от договора, съгласно който изпълнителят е

длъжен да отстрани за своя сметка повреди, дефекти или неизправности, изникнали в гаранционния срок,

считано от уведомление по чл. 38 , ал. 4 от настоящия договор. „Тук обаче не знаем дали е изпратено

такова искане” – каза Василев. Той продължи с критиките по отношение на сроковете и вида техника,

ползвана за реализацията на проекта. По думите му технологичното ниво на изпълнение не е особено

модерно, а отстраняването на повредите не би трябвало да отнема повече от 30 дни. За съжаление,

срокът, с който е ангажирана фирмата-изпълнител също не е известен. „За мен тази система не работи.

Това, което пуснаха на 1 април беше една демо версия. За мен не е изградена на 100% връзката с GPS

устройствата на автобусите, да могат да следят кой автобус къде се намира, да се изчислява автоматично

времето за пристигане. Те съобщават само графика. Как е бил приет проектът – може би прокуратурата

трябва да разбере” – завърши инж. Василев.

Пресцентър на БСП – Пловдив